Metodika a certifikace PRINCE2

Metodika a certifikace PRINCE2®

O metodice PRINCE2®

PRINCE2® je spolu s PMBOKem největší a nejznámější metodikou projektového řízení.
Počty certifikovaných projektových manažerů na tuto metodiku se počítají na sta tisíce a jako metodiku organizace si PRINCE2® zvolily významné vlády zemí Evropy, ale i OSN, NATO
nebo mnoho komerčních společností.

Office of Governemt Commerce (OGC) jako součást britské vlády je vlastníkem PRINCE2®.
Metodika PRINCE2® (Projects in Controlled Environment) byla vytvořena více než sto padesáti společnostmi s mnohaletými zkušenostmi v oblasti projektového řízení a je dnes nejrozšířenější
PM metodikou v Evropě.

Metodika PRINCE2® prochází od svého vzniku vroce 1989 pravidelnými změnami. Některé úpravy jsou kosmetické, ale přibližně jednou za pět let projde metodika podstatnější revizí.
Poslední takováto revize proběhla 16. června 2009 na základě požadavků mnoha uživatelů a dala vznik nové edici – PRINCE2® 2009. Můžeme s potěšením konstatovat, že provedené změny představily stručnější a lepší metodiku.

Certifikace PRINCE2®

PRINCE2® nabízí možnost certifikace, a to na dvě úrovně Foundation a Practitioner.
Obě zkoušky se dají absolvovat v rámci jednoho školení, ale také zvlášť:

  • Zkouška PRINCE2® Foundation probíhá odpoledne v 3. den kurzu. Skládá se z jednohodinového (90 minut, pokud delegát není rodilým mluvčím EN) písemného testu, který obsahuje 75 otázek. Při psaní testu nelze používat knihu. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je potřeba získat nejméně 50% správných odpovědí. Test lze psát v české nebo anglické verzi.
  • Zkouška PRINCE2® Practitoner probíhá dopoledne v 5. den kurzu. Jedná se o dvou a půl hodinový písemný test, založený na případových studiích. Je zde možnost výběru správné odpovědi z několika možných variant. Při psaní testu lze využít knihu. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba dosáhnout 55% správných odpovědí. Podmínkou k nástupu na kurz je úspěšně složená zkouška Foundation.

Před nástupem na kurz je doporučena příprava formou samostudia cca 20 hodin. PRINCE2® manuál, příručka „Study Guide“, interaktivní CD
a e–podpora jsou účastníkům poskytované v rámci kurzu. Školení, materiály a zkouška PRINCE2® Practitioner jsou v angličtině. Školitel ale může látku dovysvětlit česky, pokud je potřeba.

Pak Vám doporučujeme vydat se cestou PRINCE2®.

Symphera je společnost zaměřující se na školení a poradenství v oblasti projektového řízení. Je založena na zkušenostech a neustálém hledání nejlepších způsobů řízení lidí a projektů. Nejlepší poznatky jsou pak následně poskytovány našim klientům formou školení a osobních konzultací. Jádrem školení které nabízíme je akreditovaný certifikační kurz PRINCE2®.

Věděli jste, že:
  • více než 250.000 projektových manažerů jsou držiteli certifikátu PRINCE2®?
  • stovky projektových manažerů bylo v České republice proškoleno právě naší společností?
  • NATO, Program OSN pro rozvoj, DHL, DPWN, Sun Microsystems, Philips Electronics, vlády Velké Británie, Holandska a Dánska, Logica, Acision a spousta dalších používají PRINCE2® nebo z něj odvozují své projektové metodologie?
  • nejen v západních zemích, ale i v zemích střední a východní Evropy probíhají veřejné obchodní soutěže, které požadují certifikovaného projektového manažera na PRINCE2® metodologii?
  • o PRINCE2® je uvažováno jako o EU vládní metodologii?
  • ve spolupráci s CUPE Limited, realizujeme školení ve Velké Británii, Německu, Belgii, Nizozemí, Dánsku, České republice a na Slovensku?
Prince2 - to nejlepší pro Vaše projekty